Norrköping Konstrunda 27-28 mars 2021Norrköpings konstrunda? Det har du inte hört talas om förut, helt enkelt för att det inte finns en sådan. Vi vill råda bot på det. Vi vill synas! Så låt oss sadla draken tillsammans. Den 27-28 mars 2021 genomförs den första rundan, med utställningar och öppna ateljéer.


Hur mycket ”öppna” ateljéer vi tillåts ha under pandemitider, avgörs av läget i mars månad. Vi tänker självklart genomföra evenemanget på coronasäkert vis och därför följer vi noga utvecklingen och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer


Det betyder att varje konstnär ansvarar för besöksflödet i sin ateljé respektive visningsplats. Samlingsutställning ska vara bevakad och coronasäkrad. Konstrundan ska vara klimatvänlig och därför kommer den att hållas inom promenadavstånd.


Som besökare får du möjlighet att besöka en samlingsutställning  i centrum för att sedan göra en runda till närliggande platser och se mer av konstnärsutbudet i Norrköping.


Dagens lokala artister har tre offentligt ägda byggnader att tillgå. Den äldsta är gamla Berzeliusskolan. Där fick Konstnärernas intresseförening i Norrköping (KIFiN) sitt centrum. De ateljéerna används fortfarande. Lokalerna finns på Plankgatan och benämns ofta som KIFiN Plankgatan.


Den andra lokalen som KIFiN fick hyra är det gamla Rådhuset i hörnet av Drottninggatan och Trädgårdsgatan. Där fanns domstol och lokaler för polisen. När nuvarande Rådhuset byggdes, flyttades allt över till det nya magnifika huset mot Drottninggatan och Tyska torget. Under en lång period användes huset av Apoteket Kronan. Idag hyser huset ettgalleri som heter Galleri Kronan samt åtta ateljéer.


Det tredje ateljéhuset finns i kvarteret Hallarna som gränsar till Synagogan på Bråddgatan. Där hyr inte bara konstnärer utan också andra kulturella entreprenörer. Vi vill göra 2021 till startår för en ny kulturtradition som står stadigt på dessa kulturhus.
 Samlingsutställning


Information om samlingsuställningen i Norrköpings centrum kommer att läggas ut på hemsidan i början av mars. Som besökare får du möjlighet att möta varje konstnärskap samlad under samma tak för att sedan göra en runda till närliggande platser och se mer av konstnärsutbudet i Norrköping.

Skrivet om Konstrundan:


https://nt.se/bli-prenumerant/artikel/jdm62vvj

(artikeln finns bakom betalvägg)


https://folkbladet.se/bli-prenumerant/artikel/l7m9ex5l

(artikeln finns bakom betalvägg) 
 UndantagstillståndI år har vi bjudit Ung Konst Öst att delta på samlingsutställningen. De ska tolka samtiden med temat Undantagstillstånd, en känsla som har präglat föregående år i en värld och ett land i kris. En känsla av avvikelse från det normala där mänskliga rättigheter upphävs och där staten eller någon annan ska skydda oss mot en osynlig och dödlig fara. 

Mer om Ung Konst Öst kan du läsa på Östergötlands Museum.


Årets unga konstnärer som deltar på samlingsutställningen är:


Una Popovic

Minh Kha Tran

Saga Eriksson

Drgham Nawar

Madelene Borinius

Emillia Bauer

Elin Palmgren

Cissi Mathiesen

Renée AllisonI sambarbete med: